Design Rumble

We gebruiken hetzelfde concept als bij de design sprints, maar dan met een veel hoger tempo in een korter tijdsframe. Onze ?Design Rumbles? zijn perfect om snel idee?n te genereren en oplossingen te vinden voor een probleem binnen uw bedrijf.

Wat is een ?Design Rumble??

In deze intense workshop van ongeveer 2 uur gebruiken we Design Thinking technieken. Op deze manier kunnen we snel veel idee?n genereren en oplossingen bedenken voor een probleem. Het helpt ons om beslissingen te maken in team, waardoor iedereen ook meteen gealigneerd is.

Planning

We beginnen zoals steeds met het goed begrijpen van het probleem. We doen dit door enkele oefeningen in groep te doen en het uittekenen van de ?journey map?. Daarnaast bepalen we ook de meest belangrijke KPI?s. In het tweede deel van de workshop gaan we meer creatief aan het werk en beginnen we met het uitschetsen van idee?n en mogelijke oplossingen.

Optioneel kan er ook een interactief prototype gemaakt worden dat is gebaseerd op de uitkomst van de design rumble. Dit kan dan gebruikt worden in user testing. Zo verkrijgen we we op een snelle manier een accuraat inzicht krijgen op het geleverde werk en de volgende stappen voor de toekomst bepalen.